needlona®
保护层

needlona®-最佳过滤保护层

所有needlona®-针刺毡都要经过表面处理涂保护层。这样,针刺毡的使用寿命清洁性能粉尘层的形成,机械阻力耐化学性都会大大提升。

表面处理及涂保护层优势一览:

  • 最佳的表层过滤性能
  • 针刺毡的高效清洁力可降低能耗
  • 对机械及化学影响的保护性增强
  • 使用寿命增加,效率提高

表层处理保护层使用范围可根据粉尘特性的变化而变化。

粉尘特性和滤料的表面处理             Code 1 Code 4 Glaze     Si  Code 9 x-surf CS17® CS29®  CS52 CS30  CS31 BlockGuard® FireGuard
自由流动   •            
凝聚性     •          
磨蚀性   •     •        
潮湿         •   •    
粘结性     •     •   •   •  
含尘气体中偶尔含有火花或高温颗粒                 •
酸性/碱性           •